Wijziging voorjaarscompetitie 2015

In de laatste Smashout werd door mij  opgemerkt dat er naar alle waarschijnlijkheid geen grote veranderingen in het competitiereglement zouden plaatsvinden. Na het  verschijnen van de SmashOut kwam van de  KNLTB toch nog bericht over een belangrijke  wijziging voor de voorjaarscompetitie 2015: In de avondcompetities wordt de derde set  verplicht gespeeld door middel van een  super tie‐break (tie‐break tot tien).