Pickleball is een vanuit de VS en Canada overgewaaide sport die in Nederland ook steeds meer aan populariteit wint. Het spel is een mengeling van tennis, badminton en tafeltennis, en wordt gespeeld op een veld ter grootte van een badmintonveld. Pickleball is laagdrempelig, snel op te pikken, geschikt voor jong en oud en voor recreatieve maar ook prestatieve spelers. Verder zijn naast techniek en kracht ook tactische kwaliteiten vereist. Sinds een jaar wordt door een onderafdeling van de tennisvereniging LTV Melick wekelijks in de Apollohal door een aantal leden met veel plezier pickleball gespeeld. Alle inspanningen hebben er tot nu toe geleid dat LTV Melick tijdens het Nederlands Kampioenschap Pickleball eerder dit jaar twee hoofdprijzen in de wacht heeft gesleept. ‘Nu komt het er op aan meer mensen enthousiast te maken voor pickleball en het niveau verder uit te bouwen’ aldus Jan Willem Merkx, secretaris van LTV Melick. Het nieuwe pickleball seizoen staat weer voor de deur en daarom zijn alle belangstellenden van harte welkom op zaterdag 30 september om 10:00 uur in de Apollohal in Melick: om kijkje te nemen bij deze voor Nederland relatief jonge sport én om het zelf eens uit te proberen.

Het pickleball seizoen gaat weer van start: wees welkom op 30 september!