LTV Melick heeft voor zichzelf de volgende ambities geformuleerd:

Gastvrij en bindend:

 • LTV Melick is een vereniging.
 • De focus ligt op amateursport in combinatie met sociale activiteiten.
 • LTV Melick wil een veilige en sportieve omgeving bieden met aantrekkelijke faciliteiten.
 • LTV Melick wil een actieve rol spelen in de gemeenschap in het bijzonder in Melick.
 • De LTV is laagdrempelig en gastvrij.

Actief en aantrekkelijk:

 • Tennis is en blijft de kernactiviteit van de LTV Melick.
 • LTV Melick wil een vereniging zijn waar mensen graag bij willen horen.
 • LTV Melick wil met haar activiteiten daadwerkelijk inspelen op aanwezige behoeftes.
 • LTV Melick streeft ernaar om werk voor de club te maken tot “onderdeel van de lol”.

Professioneel en vernieuwend:

 • Amateursport is niet amateuristisch en vrijwillig is niet vrijblijvend.
 • De LTV stelt er eer in haar activiteiten op een goed georganiseerde wijze aan te bieden.
 • De LTV nodigt haar leden uit om zelf nieuwe initiatieven te nemen.
 • LTV Melick wil open staan voor nieuwe dingen.
 • LTV Melick voert een financieel beleid dat gericht is op continuïteit en ontwikkeling.

Deze ambities worden ieder jaar vertaalt in een aantal speerpunten van beleid en in een actieplan.
Deze worden in de jaarlijkse ALV met de leden besproken.