Bestuur en ledenvergadering.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat door de leden wordt benoemd in de ALV (algemene ledenvergadering).
Voor de verschillende werkzaamheden zijn commissies en projectgroepen in het leven geroepen.
De ALV vindt minstens eenmaal per jaar plaats, meestal in januari. Naast de benoeming van het bestuur en de commissies buigt de ALV zich jaarlijks over de financiën, de (strategische) plannen van de vereniging en de reglementen. Kijk hier voor de meest recente Algemene Ledenvergaderingen.

Cluburen en vrijwilligers.

Zoals alle verenigingen heeft ook onze vereniging vrijwilligers nodig om een florerende vereniging te zijn.
Om alle leden in de gelegenheid te stellen hun bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging is de zogenaamde cluburenregeling afgesproken. De kern van deze regeling is dat alle leden (m.u.v. de starters en de jeugd) een aantal uren per jaar voor de vereniging werken.
De meeste leden leveren hun bijdrage in de vorm van bardiensten en/of ze helpen bij het onderhoud. Er zijn ook een 50 tal leden die als vrijwilliger lid zijn van een commissie of werkgroep.
Een aantal leden kiezen ervoor om de clubbijdrage in geld te voldoen.

Voor deze werkzaamheden wordt een borg aan het begin van het seizoen betaald. Deze borg wordt terugbetaald bij het einde van het lidmaatschap, waarbij eventuele niet gemaakte uren elk jaar worden verrekend.
Alle seniorleden worden vóór de aanvang van het seizoen in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke werkzaamheden ze willen verrichten en ze kunnen aangeven wanneer ze dat bij voorkeur willen doen.

Voor allerlei activiteiten kunnen we verder altijd leden of ouders van jeugdleden gebruiken die de vereniging een warm hart toedragen. Wellicht wil jij ook meer doen voor de vereniging. Gewoon omdat het leuk is en je lekker buiten bezig kunt zijn, of om andere leden te leren kennen.