Bestuur

Lees meer over de samenstelling van bestuur en commissies  (Samenstelling bestuur en commissies)

Kantinecommissie

De kantine commissie houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de kantine. Dit houdt onder meer in: inkopen doen, schoonmaak werkzaamheden aan het begin en einde van het seizoen, drank en eten plannen bij activiteiten.
De commissieleden zijn tevens kantinecommissaris, wat inhoudt dat in een roulatieschema gedurende het seizoen een commissielid een week lang verantwoordelijk is voor de kantine, zoals controle of de bardiensten gedraaid zijn, drank voorraad aanvullen indien nodig, zorgen dat alles schoon blijft, en melding maken wanneer er zaken kapot zijn zodat het bestuurslid kantine actie kan ondernemen.

Nieuwe leden commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het werven en begeleiden van nieuwe leden. Bij hen moet je zijn als je lid wilt worden.
Een centraal onderdeel van de werkzaamheden is de organisatie van de Open Dag aan het begin van het seizoen en het verzorgen van het welkomstprogramma.

Jeugdcommissie.

De jeugdcommissie zet zich in voor alles wat met de jeugd te maken heeft. Bijvoorbeeld: trainingen en lessen, competities en clubkampioenschappen, maar we doen nog veel meer activiteiten voor de jeugd zoals o.a. een jeugdkamp, toernooitjes en nog veel meer. Lees meer over de activiteiten voor de jeugd.

Tennis In commissie.

Een groep enthousiaste seniorleden organiseert gedurende het seizoen op vaste tijden (in principe de dinsdagmorgen, maar soms ook op donderdagmorgen), onderlinge wedstrijden onder de seniorleden.

Peper- en Zout commissie

LTV Melick heeft al jaren een eigen open KNLTB toernooi. Dit is het Peper- en Zouttoernooi, genoemd naar de prijs die er te winnen is (naast eeuwige roem): een peper- en zout stel.
In 2015 wordt het toernooi voor de 25ste keer georganiseerd.
De werkzaamheden van de commissie zijn uiteraard tijdens het toernooi de organisatie doen (wedstrijden plannen, standen noteren, schema up-to-date houden), maar ook voor de voorbereiding zijn handen nodig. De voorbereiding bestaat uit uitnodigingen maken en versturen, toernooischema maken, alle randzaken afstemmen (kantine, ballen, baanonderhoud).

Invitatietoernooi commissie

Deze commissie organiseert het, u raadt het al, invitatietoernooi. Tijdens dit toernooi kunnen leden in toernooivorm tennissen met familie, vrienden, of met iemand met wie men altijd al heeft willen tennissen. Het gaat minder om de prestatie. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Het toernooi wordt dan ook meestal afgesloten met een barbecue.

Onderhoudscommissie

Deze commissie regelt alles met betrekking tot het onderhoud van de banen, het park en de kantine.
Vrijwilligers kunnen iedere maandagmorgen, vrijdagmorgen en op een aantal vastgestelde zaterdagmorgens van 09.00 tot 12.00 uur terecht voor onderhoudswerkzaamheden aan het park of aan de banen. Op de zaterdagmorgens dient men zich van te voren telefonisch of via de mail aan te melden. Eventuele speciale onderhoudsacties worden via de mail aangekondigd.

Communicatiecommissie

De commissie draagt zorg voor de communicatie met de leden en de media. Verder draagt deze commissie zorg voor het ontwerp en het actueel houden van de website.