Het tennispark van LTV Melick telt 7 gravelbanen, waarvan er 6 verlicht kunnen worden.
Dit betekent dat, wanneer er geen activiteiten plaatsvinden, er in het algemeen geen wachttijden zijn wanneer je wilt tennissen.
LTV Melick streeft er naar om de banen ook na het seizoen zolang mogelijk bespeelbaar te houden. Of dit haalbaar is hangt af van de weersomstandigheden.
Als er activiteiten plaatsvinden kan het zijn dat niet alle banen beschikbaar zijn. Ook wanneer baanonderhoud of de (weers)omstandigheden (bijvoorbeeld igv heftige regen of dooi na vorst) dat vereisen kan de groundsman beslissen om banen buiten bedrijf te nemen.
Voor spelers is het Baanreglement van kracht en van hen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van hoe de banen na het spelen moeten worden geveegd (Veeginstructie tennisbaan).

Afhangen.
Wanneer men tennist dient men op het afhangbord met zijn/haar KNLTB pas af te hangen.
Men wordt dringend verzocht hier aan gevolg te geven.

Verlichting.
De verlichting van de banen kan door tennissers zelf worden aan- en uitgeschakeld wanneer het te donker is om te tennissen.
De verlichting wordt middels een tijdklok vrijgegeven. Deze is zodanig ingesteld dat rekening wordt gehouden met het tijdstip van zonsondergang. Om 24.00 uur wordt de verlichting automatisch gedoofd. De kantinefunctionaris kan bovendien met behulp van een overbruggingsknop in de meterkast de tijd met 2 uur verlengen als dit b.v. nodig is tijdens een competitieavond.
Er is tevens een veiligheidsperiode van 15 minuten ingebouwd om te voorkomen dat de lichten na het uitzetten gelijk weer worden aangezet.
Er dienen minimaal vier leden per kooi van de verlichting gebruik te maken alvorens deze mag worden ontstoken.